Меню
Підписка на новини

Введіть ваш E-mail:

Опитування
Як вам навчання в ліцеї?
Всього відповідей: 1313
Архів записів

Виховна робота

Планування та організація  навчально - виховної роботи у ліцеї здійснюється  у відповідності до нормативно-правових актів, а саме: Конституції України, Законів України "Про освіту ”, « Про професійно – технічну освіту ”, „ Про охорону дитинства „ «Примірного положення про організацію і проведення виховної роботи у професійно-технічних навчальних закладах Міністерства освіти і науки України» (наказ МОН України від 16.04.2002р. №257), Національної програми «Діти України», „ «Положення про професійно – технічний навчальний заклад ”  Національної програми патріотичного виховання громадян, формування здорового способу життя, розвитку духовності та зміцнення моральних засад суспільства, Національної програми правової освіти населення, Державної програми подолання дитячої безпритульності і бездоглядності на 2011-2015рр., Указу Президента України „ Про першочергові заходи щодо захисту прав дітей ”, Концепції громадянського виховання особистості в умовах розвитку Української державності ”, "Концепції превентивного виховання дітей та молоді ”, Закону України "Про забезпечення соціально-правових умов соціального захисту дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування ”, Комплексної програми профілактики злочинності на 2011-2015 роки.

Виховна робота планується згідно «Концепції виховання дітей» з урахуванням вікових особливостей учнів, їх інтересів, загальноосвітнього рівня та відповідно плану виховної роботи, плану роботи бібліотеки, планів роботи гуртків, спортивних секцій . Пріоритетними напрямками здійснення виховної роботи в ліцеї є:

-         Громадянське виховання;

-         Превентивне виховання;

-         Патріотичне виховання;

-         Родинне виховання;

-         Моральне виховання;

-         Екологічне виховання;

-         Здоровий спосіб життя;

-         Фізичне виховання.

Реалізація виховної роботи здійснюється через навчальний та позаурочний процес, систему заходів індивідуального підходу та впливу на кожну особистість.

Мета виховної роботи: формування соціально активної особистості, яка поєднує в собі високі моральні якості, діловитість, творчу індивідуальність, гуманізм.

Тема виховної діяльності: "Впровадження інноваційних технологій в навчально-виховний процес"

 Тому головне завдання виховної діяльності педагогічного колективу - це створення таких умов, за яких може розвинутися людина, що добре знає себе, вміє використовувати власний потенціал, вміє створювати ситуації успіху і професійного зростання, розробляти й реалізовувати власний життєвий сценарій. Важливою умовою успіху для виконання головного завдання є планування виховної роботи, яке базується на загально - педагогічних принципах:

-         Організаційно-педагогічні заходи

-         Правове виховання

-         Громадянське виховання

-         Морально-етичне виховання

-         Виховання національної свідомості та самосвідомості

-         Художньо-естетичне виховання

-         Трудове та економічне виховання

-         Екологічне виховання

-         Фізичне та санітарно-гігієнічне виховання

-         Робота з батьками

-          Безпека життєдіяльності учнів

    Приділяється увага вихованню загальної культури та поведінки, вмінню спілкуватися, самостійно мислити та оцінювати події. Учні знайомляться з традиціями українського народу, отримують уроки культури, спілкування в сімї, суспільстві. В ліцеї проводяться виховні години до Дня Соборності України, класні години, присвячені річницям незалежності України, години пам’яті до роковин Чорнобильської катастрофи, виховні години проти гендерного насильства, акції проти тютюнопаління,до Дня толерантності, до річниці голодомору, виховні години до Дня збройних сил України, інформаційні години «Конституція України – основний Закон нашої держави», цикл заходів з профілактики пагубних звичок, зустрічі з представниками прокуратури, кримінальної міліції, центру соціальних служб у справах дітей та молоді тощо.

Однією з ланок виховної роботи є методичне об`єднання  класних керівників. Методоб’єднання класних керівників, постійно вдосконалюючи свою роботу сприяє професійному вдосконаленню особистості педагога, стимулює творчість класного керівника, який веде пошуки шляхів збагачення і розвитку змісту, форм і методів виховної роботи, формування гуманістичних цінностей у системі виховної роботи. Формами роботи, які використовують у своїй практиці класні керівники, є:

-         Виховні години, години спілкування;

-         Бесіди, лекції, диспути, «круглі столи»;

-         Конкурси, вікторини;

-         Анкетування, тестування;

-         Екскурсії, відвідування музеїв;

-         Індивідуальна робота з учнями.

    Виховна система ліцею – це складна психолого-соціо-педагогічна сукупність, яка охоплює весь педагогічний процес: навчальні заняття, позаурочне життя дітей. В ліцеї організована і проводиться гурткова робота. Є гуртки:  гурток патріотичного спрямування – «Патріот » (керівник Селіванова А.І.);  гуртки технічної творчості – «Юний шахтар» (керівник  Прилуцька Н.П.), «Фотон» (керівник Агапонова Л. О.); спортивні секції – волейбол, баскетбол, настільний теніс, гирі, футбол (керівники Перелигін А. М., Андрієвська Н. В.); предметні гуртки – «Готуємо самі» (керівник Мосіна Т. М.), «Молекула» (керівник Спіріна І. В.). Команди ліцею приймають участь у міських спартакіада та загальних змаганнях обласної спартакіади ( І місце в обласній спартакіаді - 2011 рік).

Бібліотека ліцею здійснює забезпечення навчально-виховного процесу як в учбовий, так і позаурочний час. Робота бібліотеки формує універсальний, з формування профілю бібліотечний фонд, який відповідає змісту навчання в ліцеї, його інформаційним і виховним функціям. В межах своєї діяльності бібліотекар організовує та бере участь у навчально-виховному процесі, в організації загальних, групових, класних, масових заходах, виставках та оглядах, передбачених планом роботи.

Робота з батьками спланована згідно річного плану роботи. Провідні форми роботи – батьківські збори, що проводяться тричі на рік (незаплановані батьківські збори проводяться за необхідністю), батьківські конференції проводяться двічі на рік, відвідування батьків за місцем проживання, індивідуальна робота та лекторії для батьків.

В ліцеї діє система профілактичної роботи по попередженню правопорушень серед учнів, створений Штаб профілактики правопорушень та наркопост. З метою зменшення рівня злочинності серед учнів, запобігання зростанню кількості дітей, які займаються бродяжництвом, вживають алкоголь, наркотичні речовини, тютюн, зазнають насильства в сім’ї, була проведена робота по плануванню сумісних заходів зі службами у справах неповнолітніх та соціального захисту дітей і молоді; проаналізовано стан профілактичної роботи педагогічного колективу серед учнів, схильних до правопорушень.

Учнівське самоврядування ДПТНЗ ПГЛ – добровільна громадська організація учнів, яка працює вже третій рік. Положення та статут учнівського самоврядування визначається відповідно Законів України «Про молодіжні та дитячі громадські організації», «Про об’єднання громадян» та інших нормативно-правових актів. Учнівське самоврядування утворюється і діє на засадах добровільності, рівноправності його членів, законності та гласності.

Головними завданнями учнівського самоврядування ліцею є:

-      формування в учнів організаторських вмінь, підвищення соціальної активності молодого покоління;

-         здійснення діяльності спрямованої на задоволення соціальних, економічних, творчих, духовних та інших спільних інтересів;

-         забезпечення активної участі більшої частини учнів в органах самоврядування ліцею.

Пошук  організаційної структури самоврядування ліцею привів до організації Ради учнівського самоврядування ліцею, до якої увійшли всі Голови Рад групи та заступники голів ради груп. На своїх перших зборах створюються комісії (сектори). 

На  зборах Ради учні прийняли програму життєдіяльності та закони ліцейного життя, після того, як  обговорили їх в групах. Також шляхом таємного голосування в два етапи були обрані Голова Ради - Нестеренко Д., учень групи 3ТУ-14 та заступник Голови Ради УС ліцею - Легка Владислава, учениця гр.№ 24.

  Є добровільна посада Радника УС , яку займає майстер в/н Коробка К.В.

  Виконавчі органи УС ( сектори, рада справи, ініціативна група та інш.) - відповідають за реалізацію прийнятих програм, є школою громадянської активності, ініціативи, активності і творчості.

В Раді працюють сектори: навчально-пізнавальний, дисципліни і порядку, творчого розвитку, інформації, суспільно-корисної діяльності, спортивно-оздоровчий.

Сектор інформації (редколегія) - інформує про стан вирішення проблем життєдіяльності колективу і його первинних груп, окремих членів; показує успіхи і недоліки в роботі різних структур дитячих об'єднань; стимулює і корегує роботу учнівського колективу.

Сумісно з педагогічним та батьківським колективом був прийнятий Кодекс честі ліцеїста. Головою Ради УС  був складений річний план роботи Ради, який  затверджений, як перший законодавчий документ. 

Засідання  проводяться кожну першу та третю середу місяця, а кожну першу п’ятницю місяця  проходять загальноліцейні лінійки.

Всі засідання оформлені протокольно, заведена відповідна документація. 

 

 

 

Пошук на сайті
Голосування

Життя сайту
Статистика